استقبال بی نظیر از اوباما

اوباما در حالی به برزیل رفت که به علت علاقه شدید مردم برزیل به او تدابیر شدید امنیتی در آن کشور برقرار شد تا مبادا این مترسک آزادی یک کتک مفصل از مردم بخورد این شوق و علاقه به سرکرده نظام سلطه ی آزادی تا به آنجا رسید که عنتر مورد نظر سخنرانی بخوانید گزافه گویی های خود را که قرار بود در یکی از میدان های این کشور برگزار شود لغو کرد. ترسید هو شود!!

/ 0 نظر / 12 بازدید