مقام رهبری، زبان و ادبیات فارسی، ایران و تاریخش

مقام رهبری در سخن رانی چند روز اخیر خود:

اگر قرار است مسئله ی علاقه به ایران مطرح شود شود، یکی از مهم ترین راه ها تحکیم و
گسترش زبان و ادبیات فارسی است.

ایشان ضمن اهمیت به تاریخ ایران چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام، محور تاکید را تاریخ دوره ی اسلامی دانستند.

/ 1 نظر / 12 بازدید
Serang

عيدتان مبارك‎..‎