رقص عربی شورای همکاری خلیج فارس

این شورای متشکل از حکومت های دیکتاتوری و وارفته و قرون وسطایی در حالی انقلاب لیبی را تایید و حکومت قزافی را به علت گستردگی قیام از رسمیت انداخته و مشروعیت آن را رد کرده که خودشان با قیام های گسترده ی مردم مسلمان رو به رو هستند طوری که دست به یکی کرده متحد وار هرگونه حرکتی را در یکی از کشورهای عضو به منزله ی تهدیدی برای همه اعضا و منطقه خوانده و تهدید به اقدام همه اعضا برای سرکوب این قیام ها کرده است!!!!!!!!!!!!!!!!!!

/ 1 نظر / 11 بازدید
يه دوست

وب بسيار بامحتواي داريد اميدوارم موفق باشيد به وب من هم سربزنيد منتظر نظرهاي مفيدتون هستم