به تخم و ترکه های یزید رحم نکنید

هزار و چهار صد سال است که تمامیت ارضی این مملکت با نام اسلام حفظ شده است و همه ی اقوام به عشق اسلام و با نام اسلام و به عشق ائمه ی اطهار در زیر پرچم هر حکومتی فارغ از این که سرانش از چه قوم و طایفه ای هستند گرد آمده اند. این مملکت برای امام حسین است. عشق ابالفضل در این مملکت موج می زند و این ناسیونالیسم غیر دینی، لائیسیته، سکولاریزم و هر تفکر غیر دینی و ضد دینی، تحفه های تازه از فرنگ رسیده ای هستند که از صد سال پیش بیگانگان کادو پیچ کردند و به ما پیشکش نمودند و جز ایجاد تفرقه حاصلی نداشته است.

کسانی که پشت شعار نه شرقی نه غربی جمهوری ایرانی قرار دارند خوب می دانند این شعار اگر هم به سرانجام برسد سرانجام شومی جز تفرقه و تجزیه برای مملکت ندارد اما این فقط به دنبال سهم شان هستند همانند آن پادشاهی که در عیش و نوشش غرق شده بود و وقتی اطرافیان به او گفتند:« دشمن به شهرها حمله کرده» گفت: «اشکال ندارد فقط این پایتخت را برای من باقی بگذارند بقیه اش مهم نیست.» تمام این ها ضد ایرانی هستند این ها می دانند که عاشورا نباشد اسلام نباشد نام امام حسین نباشد چیزی از این مملکت نمی ماند و این هم همین را می خواهند. همه ی این لیبرال ها، کمونیست ها، لائیک ها سکولارها و تمام این غرب زده ها و شرق زده ها ضد ایرانند و به ایران به چشم سفره ی بابرکتی می نگرند که حداقل پای مرغی نصیبشان شود.

اینجا مملکت آقا امام زمان است. این مملکت امام حسین است. این ها نباشد ایران هم نیست.

به این یزیدی های رحم نکنید.

/ 0 نظر / 4 بازدید