اعلام حمایت از مردم فرانسه

اقشار گوناگون مردم فرانسه از معلمان، دانشجویان و کارگران و کارمندان دستگاه ها و سازمان های مختلف در اعتراض به نظام چپاول گر سرمایه داری در مقابل حکومت سرمایه داران به اعتراض و قیام  دست زده و البته با سرکوب و دستگیری و خشونت حکومت فرانسه مواجه شدند.

/ 0 نظر / 7 بازدید