شیاطین ارباب و شیاطین نوکر

اوباما: من صدای انقلاب ملت مصر را شنیدم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

یکی نیست به این ابله بگه خره مگه مردم مصر با تو مشکل دارن ؟ خره دیگه داره خودشو لو می ده.

معاونش: باید با عمر سلیمان برای به دست گرفتن قدرت مذاکره کرد.

یه سگ دیگه: مبارک برای ترک قدرت یا ماندن منتظر نظر اوباماست!!!!!!!!!! منتظر نظر اربابشه.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید