درس گرفتن بی دین های لاییک از تخم مرغ!

یک بار هم که شده توجه کنیم اصلا چرا مرغی که تخمش نطفه ندارد - و جوجه ای از آن حاصل نخواهد شد غیر از گندیدگی-، تخم می گذارد فایده این کار چیست جز این که خدا خواسته روزی به انسان بدهد.

این درختان میوه حاصل میوه دادنشان چیست آخر چرا این همه زحمت می کشند. آب و نور و خاک و دی اکسید کربن را مخلوط می کنند و این همه میوه های خوشمزه را تولید می کنند و در پایان این میوه ها از شاخه ها بر روی زمین می افتد و می گندد این یعنی بی حاصلی و بی هدفی و بی حسابی دنیا!!!

/ 2 نظر / 11 بازدید
حسن بوربور(ندای مهتاب)

برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار از اینکه سر میزنید به حقیر شاد میشوم امید وارم که با دیده حقیقت بین حقیقت خود وعالم هستی را بیابی ومن نیز [قلب][گل]

محب ولایت

سلام علیکم[لبخند] امشب شب قدر است و شب رقم خوردن مقدرات. بیایید یکدیگر را دعا کنیم[گل]