گوهرهای گرانمایه از سفره ی پر برکت معصومین(ع) به مناسبت 28 صفر

پیامبر اکرم(ص):

ای گروه مسلمانان حتما از زنا دوری کنید چرا که زنا، موجب شش پدیده خواهد شد که سه پدیده ی آن در دنیا و سه پدیده ی آن در آخرت رخ می دهد اما آن سه پدیده که در دنیا رخ می دهد عبارت است از 1- موجب ریختن (و رفتن) آبرو می شود 2- موجب فقر می گردد 3- موجب کوتاهی عمر می شود و اما آن سه پدیده که در آخرت رخ می دهد عبارت است از:

1-   موجب خشم خدا می شود 2- موجب سختی و بدی حساب می گردد 3- و موجب جاودانگی درآتش دوزخ خواهد شد.

چرا می بینم حب دنیا چنان بر بسیاری از مردم غلبه کرده که گویا مرگ در دنیا بر دیگران نوشته شده و گویا رعایت حق بر سایرین واجب گردیده هیهات! هیهات!(که چنین باشد) چرا آیندگان از گذشتگان عبرت نمی گیرند.

امام حسن(ع):

شوخی هیبت و شکوه انسان را می خورد. انسان خاموش از هیبت و شکوه بهره ی فراوان دارد.

با مردم آن گونه رفاقت و برخورد کن که دوست داری با تو رفاقت و برخورد کنند.

/ 0 نظر / 4 بازدید