انسان منشی از نوعی که آمریکا می خواهد ارمغان بدهد

هیلاری ک ل ی ن ت و ن در سفر خود به تونس غرور شیطانی سران لیبرالیسم و آزادی خواهی سرمایه داری را به نمایش درآورد و پلیس های آمریکایی خبرنگاران تونسی را که برای جلسه ی مصاحبه او رفته بودند با سگ تفتیش کردند تا هم بگویند در کشور خودتان پلیس کشورتان هیچ کاره است و در کشور خودتان هم ماییم که اربابیم و دوم این که لیاقت ندارید که آدم شما را بازرسی کند و باید سگ ها شما را بگردند. این همان سرمایه داری است که لعاب لیبرالیسم و آزادی روی آن کشیده اند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 11 بازدید