مقایسه ی فاشیسم و کمونیسم(1)

 

بر خلاف کشورهای خارجی که همیشه از فاشیسم بد و بیراه می گفته و می گویند، در ایران ما و کشورهایی از این دست، همیشه  از کمونیسم در افواه عمومی بد گفته می شده است و کلمه
ی کمونیست حتی یک نوع فحش و انگ محسوب می شود  به طوری که کمونیست معادلی شده بود برای اطلاق بر هر کافر یا جاسوس و خائنی و این به دلیل دشمنی سیاسی، فرهنگی و مذهبی سردمداران
آن چه در داخل و چه در خارج با دین و ملکت ما بوده است.

کمونیست های داخلی یعنی همان ها که شناسنامه ی ایرانی داشتند، عامل کشور متجاوز شوروی بودند. آنان اسرار این مملکت را به بیگانگان می دادند و تلاش داشتند تا این دشمن بر ما مسلط شود و در این راه از خیانت به مردم و خانواده ی خود دریغ نداشتند؛ حتی سعی کردند در راه خوش خدمتی به شوروی، آذربایجان و کردستان را از مام میهنشان، ایران تجزیه کنند و کارهای دیگر برای وطن فروشی و بی دینی و لا مذهبی و ضدیت با دین و اسلام و اعتقادات مردم اما چند سالی است که در اثر تلقینات استعمارگران مشاهده می شود که درس خوانده های ما دچار نوعی الینه شده اند. الینه نوعی بیماری روانی و اجتماعی است که در آن فرد یا افراد، درد یا شادی دیگران را درد و شادی خود احساس می کنند. فاشیسم دشمن کشورهای سرمایه داری و کمونیستی بود و به آن ها ضربات سخت و خرد کننده ای وارد کرد و چنان از آن دچار ترس شدند که آن دو نظام امپریالیست استعماری و ساخته و پرداخته ی فراماسونری به ظاهر شدیدا هم دشمن یکدیگر، با هم علیه فاشیسم متحد شدند و از این جا می توان عمق فاجعه را برای سرمایه داری و  کمونیسم دریافت و  این نشان می دهد که استعمار برای مصلحت هر کاری می کند. پس از پیروزی بر فاشیسم و از آن جا که کسی نبود که از آن نظام دفاع کند، دشمنانش تا توانستند آن را کوبیدند و ریشه کن ساختند و تبلیغات گسترده و سنگینی علیه آن به راه انداختند که امروزه نیز اثرات آن باقیست.

به طوری که می بینیم بر اثر تبلیغات دشمنان، لغت فاشیسم امروزه در خارج از ایران و کشورهای اسلامی معنای عام پیدا کرده و مترادف با هر نوع دیکتاتوری شده است و واژه ی فاشیست به یک انگ و فحش سیاسی تبدیل شده تا راست یا دروغ بگویند طرف مقابل سرکوب گر است، بدون این که به نوع ایدئولوژی طرف مقابل توجه کنند و اگر آن نظام به قول و حتی خیال آن ها سرکوب گر و استبدادی باشد و از روش های سرکوب گرانه و شکنجه استفاده کند، آن را فاشیست می نامند. متاسفانه درس خوانده ها و به اصطلاح روشن فکران و نه عوام، نادانسته در حال گام برداشتن در مسیر دشمنان هستند و آن ها به راحتی دارند به دست این ها فرهنگ خود را به ما القا می کنند؛ فرهنگی که خود و صاحبانش دشمنان این مرز و بوم هستند و ما با این کار به قول گذشتگان داریم آب به آسیاب دشمن می ریزم و در منجلابی فرو می رویم که خود خبر نداریم چون دشمن ما کشورهای کمونیست و سرمایه دار بوده اند و نه فاشیست ها و فاشیسم.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید