سرباز شجاع

یک سرباز شجاع انگلیسی که حاضر نشده بود به جنگ استعماری در افغانستان برود به منظور دهن کجی به سران سرمایه داری و استعماری انگلیس مدال خود را به دفتر نخست وزیرر این کشور پس داد. این سرباز به علت ممانعت از شرکت در آدم کشی در افغانستان 6 ماه را در زندان( بخوانید عدالت خانه) سپری کرد اما آنچه مهم است این که او  در پاسخ به این که مجبور شده 6 ماه زندانی باشد می گوید این که 6 ماه زندانی بوده بهتر از این است که به این جنگ ضد بشری می رفت.

/ 0 نظر / 7 بازدید