سرانجام نحس شیطان پرستان

 

 

این عکس صدام حسین دیکتاتور عراق است؟ نه اشتباه نکنید این عکس صدام حسین شهروند درجه چندم و مجرم عراقی است که به اتهام جرایمش به زندان افتاد.

 

این هم سرانجام  شهروند مجرم عراقی صدام حسین

صدام حسین دیکتاتور عراق مست قدرت

محمد رضا پهلوی شهروند مجرم ایرانی فراری از ترس مردم در پاناما و رنگ و رو باخته از ترس تحویل او به دولت ایران و محاکمه و مجازات

این هم سرانجام این مجرم فراری وتحت تعقیب

رضا خان در اوج قدرت

رضا پهلوی مجرم فراری ایرانی و در تبعید با چهره ای رنگ باخته از ترس تحویل به قانون

دیکتاتورهای  معدوم و به جهنم رفته در حال لاسیدن با هم

چائوشسکو دیکتاتورکمونیست رومانی مست قدرت اما در ثانیه های آخر آن

 

 

و حالا فرار دیکتاتور در همان سخنرانی

و چند دقیقه بعد حالا او شهروند تبهکار نیکلا چائوشسکو است که در برابر قانون و دادگاه به جرایمش پاسخ می دهد و به محاکمه کشیده می شود

 

سرانجام چائوشسکوی بیچاره مجرم رومانیایی

سمت چپ بن علی است همین چند روز پیش رییس جمهور تونس بود و حالا تحت تعقیب همان جمهور تونس است شهروند مجرم و فراری تونس و سمت چپ مبارک است مجری و تا ساعات دیگر مجرم و چیزی نمانده به سرنوشت بن علی دچار شود بستگی به خودش دارد شاید مثل چائوشسکو شود.

/ 0 نظر / 14 بازدید