حقیقت کوچکی جهان

ابتدا به این هر تصویر نگاه کنید و حدس بزنید چه هستند. در پایین هر تصویر موضوع آن نوشته شده است.

 

تصویر1: شب قطبی، منطقه ای به وسعت چند کیلومتر مربع مملو از هزاران جاندار قطبی

تصویر2: تنه ی درختی باستانی

تصویر3: عکس ماهواره ای از سطح مریخ سرخ

تصویر4: جرم آسمانی در فضا

تصویر5: ربات مریخ پیما

تصویر6: جسد پوسیده بچه نهنگ ، ته دریا

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

جواب های حقیقی: اگر باور کردید که موضوع تصاویر همان است که در زیر عکس ها نوشته شده اشتباه کرده اید اما واقعیت عکس ها:

تصویر1: دسته ای از ویروس ها

تصویر2:  موی شکسته زیر میکروسکوپ الکترونیکی

تصویر3: سطح زبان انسان زیر میکروسکوپ

تصویر4: جرم تک سلولی

تصویر 5: میکروب

تصویر6: جنین پانزده  روزه انسان

 

چرا دچار اشتباه شدیم چون تصاویر کوچک را بزرگ دیدیم به همان نسبت هم تصاویر کهکشان های بزرگ را کوچک  می بینیم پس این نسبی بودن جهان را از منظر بزرگی و کوچکی نشان می دهد چه بسا اجرام آسمانی غول پیکری کشف نشده باشند که کهکشان های ما در برابر آنها چون سلول یا مولکولی باشند. این است نشان کوچکی دنیای ما در برابر خالقش پس نباید از خلقت خدا تعجب کنیم و آنها را با عقل کوچک خود بسنجیم.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید