ادامه ی روند غیر حقوق بشری آمریکا

از یک طرف شاهد تلاش آمریکای صلح طلب برای پرتاب بزرگترین ماهواره ی جاسوسی دنیا هستیم و از طرف دیگر برنامه ی مفتضح تجسس مسافران با اشعه و دیدن بدن برهنه ی مسافران و آن گندکاری بلوتوث برخی از این تصاویر که داد مردم خود آمریکا هم درآمده است تا ضرب و شتم یک زندانی مسلمان در زندان آمریکا به دست زندانی دیگر و در حضور پلیس و سرکوب تظاهرات مردم و ...
اما این از همه جالب تر چون واقعا آمریکا مهد حقوق بشر هست چرا؟ چون همین چند روزه مجلس آمریکا برای اولین بار قانونی را وضع کرد که بر طبق آن برای اولین بار در تاریخ آمریکا به کشاورزان سیاه پوست هم می توانند وام بگیرند!!!

/ 0 نظر / 10 بازدید