اوباما دروغگو از آب در آمد

اوباما که با شعار دهن پر کن تغییر، قدرت را به دست گرفت و به زعم بعضی آمدن او دوره ی جدیدی  بعد از افتضاحات بوش برای آمریکایی ها به ارمغان می آورد و چهره ی آمریکا را شستشو می داد حالا تو زرد در آمده و دارد یکی یکی از شعارهای خود عقب نشینی می کند. بستن زندان گوانتانامو، خروج نیروهای  آمرکایی از عراق و گرفتن مالیات از طبقه ی ثروتمند از وعده های او برای رسیدن به رییس جمهوری آمریکا بود که حالا دارد از قول و قرار های خود سر باز می زند. مهم ترین مسئله ی داخلی، بحث مالیات بود که با سازش با جمهوری خواهان عملا به شکست خود در برابر آنان اعتراف کرد.

/ 0 نظر / 7 بازدید