رواج ادب فارسی در عثمانی

یک سجاده ی ایرانی که گفته می‌شود متعلق به قرن شانزدهم است، طی یک مزایده در لندن، به مبلغ حدود 4 میلیون دلار فروخته شد.

در حاشیه ی این سجاده ایرانی ‌الاصل، نوشتاری به زبان فارسی در اشاره به سلطان مراد دوم پادشاه عثمانی، جلب توجه می ‌کند. گفته می ‌شود این سجاده از سوی پادشاه ایران به سلطان عثمانی هدیه شده است. تزئینات ابریشمی، فلزی و نخ‌های کرکی روی این سجاده از دیگر ویژگی ‌های منحصر به فرد آن عنوان شده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید