شاهزاده الکساندر قهرمان مقاومت ملی ایران

مهدی جان سلام به دستور شما این مطلب را کامل تر نوشتم. تقدیم به شما:

کسی در ایران شاهزاده الکساندر را نمی شناسد. او که بود و چه کرد؟ در ابتدا به فکر هر کس خطور می کند که با یک اروپایی طرفیم.

خاندان باگراتیون از زمان ساسانیان بر ایالت گرجستان حاکم بودند؛ آراکلی والی این منطقه به هنگام بر افتادن زندیه و برآمدن قاجاریه بود. او تمایلات تجزیه طلبانه داشت و به روسیه متمایل بود پس با آنان وارد مذاکره شد (1783م- 1197ه.ق) که به موجب آن گرجستان تحت الحمایه روسیه شد. آراکلی در برابر آقا محمد خان نافرمانی می کرد. چون سپاه ایران غافلگیرانه به تفلیس رفت در نتیجه قوای امدادی روسها به موقع نرسید و تفلیس در ژوئن 1795 م آزاد شد. پس از بازگشت آقا محمد خان از منطقه روس ها به قفقاز هجوم برده تا ارس پیش رفتند. در سپتامبر 1796 به علت مرگ تزار روسیه و تغییر سیاست آن کشور، روس ها سراسر قفقاز حتی گرجستان را نیز تخلیه کردند.

در 1213 ه.ق 1798م آراکلی مرد و  پسرش گرگین به جای او نشست. آخرین حاکم باگراتیون به ایران خیانت کرد و خود را تحت الحمایه اجانب روسی قرار داد اما نتیجه ی خیانت خود را دید و روس ها به بهانه طلب قرضه هایی که به او داده بودند گرجستان را اشغال و او را به همراه خانواده اش به روسیه تبعید کرده، گرجستان را ضمیمه روسیه نمودند.

تنها کسی که در برابر اشغال گران روس ایستاد برادر گرگین به نام  الکساندر بود که با سپاه کوچکی به  کوه های قفقاز پناه برد و به مقاومت دست زد. او از آنجا به روس ها تلفاتی وارد می ساخت به این امید که نیروی کمکی از تهران برسد اما به علت به موقع نرسیدن کمک، شکست خورد و نیروهایش تار و مار شدند.

/ 1 نظر / 8 بازدید