کج فهمی سردمداران سازمان ملل از نوروز بزرگ

 پیشینه ی بسیار کهن، گسترگی جغرافیایی عید بزرگ نوروز ایرانی در ایران و تمام سرزمین هایی که مردم ایرانی تبار دارد و مفاهیم بلند و ارزشمند این عید بزرگ که همه خداپرستی و در راستای ستایش و تشکر از خداوند بزرگ و هم چنین صلح و دوستی است موجب شده تا سازمان ملل هم این عید ایرانی و ایرانیان را برگزار نموده و محترم شمارد اما فارغ از جنبه های مثبت این سازمان عمومی و افراد خردمند و انسان دوستی که در آن است سردمداران این سازمان که وابسته به نظام سلطه ی جهانی و آدم خوری و آدم کشی جهانی هستند بسیار بسیار احمق می باشند و هنوز متوجه مفهوم و هدف و ارزش نوروز و علت برگزاری این مراسم والا نیستند و درست در زمانی برای نوروز جشن می گیرند که در همان زمان هم به کشور لیبی قشون کشی کرده مردم آن کشور را قتل عام می کنند. این حرام زاده ها نمی فهمند که نوروز روز خداپرستی و شادی انسان ها زیر سایه ی صلح و آرامش است و امثال اوباما و هیلاری کلینتون درست در این روزهای نیک دست به اشغال و تجاوز می زنند و آن وقت پیام های تبریک نوروزی سر می دهند.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید