شیاطین بزرگ

در دستگاه شیطان نوکر و ارباب یکیست.

(اوباما در حال تعظیم جانانه خدمت عبدالله)

مجسمه ی جرج واشنگتن از شیطان پرستان بزرگ

این هم مجسمه ی استادش،شیطان، که از روی اون مجسمه اش را ساختند.

این هم یک شیطان دیگر

روزولت

فعلا بخند و خوش باش!!

به به استاد بزرگ تغییرات شیطانی!!

یک دست به دوتا تبدیل شد.

تو مطلب قبلی آخر عاقبت چند تا شیطون کوچک را نشان دادم ان شاءالله یه روز هم نوبت این شیطان های بزرگ می شه که تو یک دادگاه بین المللی محاکمه بشن و با حقارت به دارشون بزنیم.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید