چرا باید از فلسطین حمایت کنیم؟

 

فلسطین خط مقدم جبهه ایست که اگر اجازه دهیم دشمن در آن به پیروزی برسد مطمئنا خط مقدم بعدی در مرزهای خود ما خواهد بود و باید منتظر باشیم که دشمن به سراغ خود ما بیاید. وقتی مملکت یک عده را با بهانه های واهی اشغال می کنند از کجا همین بلا رابر سر ما نیاورند و همین ادعا را درمورد ما نداشته باشند آن وقت ما دست یاری به سوی که دراز کنیم؟

/ 0 نظر / 11 بازدید