سوتی های دوباره ی صدای آمریکا

 چند روز
پیش صدای آمریکا در برنامه ای به نام پارازیت، بخوانید پارا زر درباره ی حذف
بازیکنان فوتبال زن ایران به خاطر داشتن حجاب زر می زد!!!! مجری آمریکایی حرام
لقمه اشک تمساح می ریخت که حیف شد این حیوونی ها به خاطر حجاب محروم شدند !!!! آخه
فلان فلان شده ی آمریکایی تو حقوق بگیر امریکایی به تو و آمریکا و صدای آمریکا چه
این غلطا؟؟؟!!!

این توله
سگ لیبرالیست حرام زاده که کلا با حجاب خانم ها مشکل دارد البته نه از سر دلسوزی
که یاد حال کردن با خواهر و مادرش می افتد همون کسی  است که تو یک برنامه با یک زن فراری مزدور گفت
شما که به حجاب اعتقاد ندارید چرا روسری رو سرتان است؟ زنک جنده هم روسریش را پس زد.
خاک بر سرش. مجری حرام لقمه گفت: نه کامل بردارید!!!!!!!!! مانده بود که فقط بگوید
شورتت را هم در بیاور و لخت شو مطمئن باشید قبل و بعد از برنامه هر دو کثافت کاری
کرده اند.

حالا
بخوانید تناقض این حرام زاده ها را که ادعای آزادی دارند هیچ، دیگران را هم می
خواهند آزاد کنند، غافل از این که خود در بند هزار زندان شیطان اند.

جانور با
نشان دادن عکس ورزش کاران فلسطینی زر زد که ایران که کاسه ی داغ تر از آش شده
ببیند که فلسیطینی ها خودشان بی حجاب در مسابقات شرکت کرده اند؟

جواب:
گوساله اون حمایت اصلا ربطی به حجاب نداره به خاطر اینه که اسراییلی ها همون ها که
تو حاضری با کمال میل گوه شان را بخوری مملکت 
این مسلمان ها را اشغال کرده ا ند دوم این که این حمایت هم ربطی به ایران
نداره همه ی دنیا دارند حمایت می کنند حتی آمریکایی ها که هر دانه شان به صدتا وطن
فروش مثل تو شرف داره فلان فلان شده. سوم این تو آن قدر حرام زاده ای که حمایت از
یک مشت بدبخت رو کاسه ی داغ تر از آش  شدن
می فهمی. فهم که  نداری. تو با قذافی و
صدام چه فرقی داری؟؟ چهارم این که به نظر تو دخالت آمریکا در عراق و افغانستان به
بهانه ی آزادی کاسه داغ تر از آش شدن نیست؟! پنجم این که اگر کاسه داغ تر از آش
شدن خوب نیست تو و آمریکا و صدای نکره اش هم کاسه ی داغ تر از آش نشوید و برای
محرومیت تیم ورزشی کشوری دیگر اون هم ایران دلسوزی نکنید زنا زاده
ها!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ببینید
منطق این آزادی خواهان جهانی چه جور است که حمایت از یک عده انسان بی گناه را کاسه
داغ تر از آش شدن می دانند این ها همان چنگیز ها و آتیلا ها و استالین های بالقوه
اند فقط دست شان نمی رسد.

/ 0 نظر / 10 بازدید