تناقض ابله ها

 ابله ها  اول خوب تبلیغات کردند حالا که دیدند تیرشان به سنگ خورده یادشان افتاده که

 بگویند حادثه ی عاشورای تهران کار خود حکومت بوده است!!!!!

آخه دشمنان اسلام فقط با دیکتاتوری مخالفند نه با اسلام!!!! این یک محک و آزمایش

 بود تا حساسیت مردم را بسنجند و به ببینند برنامه هایشان را می توانند جلو بیندازند

 ولی کور خوندن.

/ 0 نظر / 4 بازدید