پس از انقلاب های مخملی این بار نوبت انقلاب های مردمی

مقام رهبری: «معادله های غربی ها به هم ریخت.»

روزگاری را که بلوک کفر و الحاد و جنایت کمونیستی دراثر مبارزات مردمی متلاشی شد و به قهقرای جهنم رفت را همه به یاد داریم.

مدت ها بود که شیطان پرستان غربی سعی به پیاده نمودن و کپی برداری از این حرکت های مردمی در کشورهای مستقل داشتند اما غافل از این که مکر خدا از آنان بیش تر است و خداوند عالِم و عالَم مکرشان را به خودشان برمی گرداند. الهی آمین

 

/ 0 نظر / 12 بازدید