تقدیم به توهین کنندگان به عاشورا و پدر و مادرهای اجنبی شان

ای هرزه گیاه خاک ایران

خر مهره به گردن ستوران

عاری ز نژاد و گوهر پاک

هم عرض سگان و پشگل و خاک

در جهل و جنون و خودپرستی

غلتیده میان هرچه پستی

بوسیدن آلت است دینت

این است ترا مرام و طینت

از بی هنری همان ترا بس

در جمع مهان، نداندت کس

ای مظهر زشتی و پلشتی

چون وارد این بهشت گشتی

از کرد و بلوچ و تات و تالش

و ز گیلک و دیلمی و گالش

از ارمن و آذری و خوزی

آسیمه سرت کنند روزی

از دشنه ی ما دمی حذر کن

از عقل به جان خود سپر کن

شیران نرند خفته اینان

چنگال مسای با دلیران

بر شیر دلان مکن دلیری

لعنت به چنین تبار و مردی

ای پست ترین تبار دنیا

بر خاک وطن چنین میاسا

پنداشته ای که ملک خالی است

آن شیر دلی همه خیالی است؟

ما زاده ی حیدر و حسینیم  

از گنده تر از تو هم نترسیم

آماده برای پاسبانی

زین خاک و کیان آسمانی

گر در سر تو هوای جنگ است

                        بر فرق سرت سنان و سنگ است

/ 0 نظر / 4 بازدید