نکاتی جالب از زندگی تیپو سلطان

تیپو سلطان اولین پادشاه در هند بود که شعار اتحاد بین مسلمانان را سر داد. او در مدت حکومت 16 ساله اش منشا تحولات و اصلاحات فراوان بود و در مقابل استکبار و استحمار انگلیس دست به مقاومت شگرفی زد. سرانجام نیز این قهرمان مبارزه با استحمار انگلیس در سال 1213 ق 1799 م بر اثر خیانت چند تن از اطرافیانش شکست خورد. قصرش اشغال شد و کتاب خانه ی ارزشمند او به غارت به انگلیس رفت به این ترتیب نه تنها حکومتش از بین رفت بلکه هند تا سال ها به زیر استحمار انگلیس رفت.

اما بشنوید این ها را از زندگی تیپو سلطان:

او مسلمانی معتقد بود و اوقات فراغت خود را به عبادت می گذرانید. غذا کم می خورد. بر زمین می خوابید و آماده نبرد بود بیشتر اوقات به زبان فارسی حرف می زد به تاریخ پادشاهان ایران و عرب به خصوص اوضاع دینی و تجاری و سرگذشت آنان علاقه داشت و کتاب های تاریخی را مطالعه می کرد. او به مهمات دینی توجه داشت و زنان هندو را از بیرون امدن با سر برهنه منع کرد و رسم یکی از طوایف را که مطابق آن دختر با برادران شوهر خود نیز همسر می شد را برانداخت. او چند کتاب هم نوشت و یک کتاب را هم به فارسی و ترکی ترجمه کرد. وی نام ماهها را به فارسی تغییر داد و آن ها را بر اساس حروف الفبا مرتب کرد هم چنینی سکه های جدیدی ضرب کرد و بر آن ها نام های اسلامی ضرب کرد از جمله صدیقی، امامی، جعفری و کاظمی.

/ 0 نظر / 8 بازدید