گم کردن سوراخ دعا!!!

برخی در تحلیل حوادث اخیر به این موضوع اشاره می کنند که علت حوادث به وجود آمده سخت گیری های دولت است اما این سخت گیری ها چیست؟ می گویند سخت گیری در روابط دختر و پسر سخت گیری و افراط در طرح امنیت اجتماعی، در سینما، در موسیقی و ... 

به حضور مردم در اعتراض به حتک حرمت عاشورا نگاه کنید مردم برای چه به خیابان ها آمدند آیا این مردم دنبال آزادی حجاب، موسیقی، روابط زن و مرد و ... بودند این ها همان مردمی بودند که 30 سال پیش با نثار خون خود و با فدا کردن عزیزان خود انقلاب کرند برای برقراری اسلام و با شعار اسلام مگر پیش از انقلاب آزادی حجاب آزادی روابط زن و مرد نبود مگر شراب و قمار و کاباره آزاد نبود همه ی اینها را داشتیم ولی مردم انقلاب کردند تا اسلام حاکم باشد و بساط این چیزها برچیده شود و اتفاقا همین ها در این چند روزه برای حفظ حرمت حون شهیدان کربلا به خیابان ها ریختند تا به دشمنان حالی کنند که ای ابله ها خیال نکنید بعد از گذشت 30 سال نسل جدیدی به جای نسل قدیم آمده نه مردم همان مردمند ولی بعضی چه کودکانه فکر می کنند.

 حوادث عاشورا درس بزرگی برای همه چه دوست و چه دشمن بود نه تنها باید به این قائله ها پایان داد و دست دشمنان و جواسیس را قطع کرد بلکه باید ببینیم چه مشکلاتی وجود دارد که نهایتا دشمنان خارجی بتواند ازاین ها در جهت اهداف خود سوء استفاده کند. مشکل مردم حجاب و رقص و کاباره و مشروب و قمار و دوست دختر و دوست پسر بازی نیست. مشکلات مردم پارتی بازی، سوء مدیریت، قاچاق، ضعف قوانین و از این قبیل است که باید بر طرف شود. این عاشورا باید اتمام حجتی برای همه و برای همه ی عرصه ها باشد. به امید این که در این ایام محرم که برای همیشه هم ماندگار شد، تصمیم بگیریم که از عاشورا چه عاشورای کربلا چه عاشورای ایران درس حقیقی و عملی بگیریم.

/ 0 نظر / 5 بازدید