شکست نظام سرمایه داری

در حالی که اوباما برای فرار از دست مشکلات نظام سرمایه داری و به عبارت بهتر نجات جان آن به سوی مالکیت دولتی و به گفته مخالفانش نظان سوسیالیستی می رود تندرو های کاپیتالیست او را به سوسیالیست بودن متهم نموده و قصد دارند زیرآب او را بزنند و اعلام کرده اند که برای سقوط او نقشه دارند.

/ 0 نظر / 11 بازدید