حکایت پیامبر(ص) و چوپان یهودی

روزی در اثنای جنگ، چوپانی از یهود به اردوگاه مسلمانان ملحق می شود و گلهی گوسفندی را با خود به همراه می آورد؛ ولی از آن جا که این کار، خیانت بهصاحبان گوسفندان شمردهمی شد، پیامبر اکرم چوپان تازه مسلمان راواداشت تا گوسفندان را به صاحبش برگرداند و به وی متذّکر شدکه گوسفنداننزد وی امانت بوده است و در اسلام، خیانت به امانت، اگر چه درباره یسخنان، جایز نیست.


عمید زنجانی، عباسعلی، اسلام و همزیستی مسالمت آمیز، ص104.

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
محمود

سلام بر شما: حکایت زیبایی بود... و کاملاً آموزنده... موفق باشید. [لبخند][گل]