مردی که هفتاد سال دنیا را فریب داد

" مردی که هفتاد سال دنیا را فریب داد" عنوان کتابیست تحقیقی و پژوهشی که به بررسی زندگی شخصی به نام آرمان هامر، سرمایه دار آمریکایی می پردازد که در دنیایی که رژیم کمونیستی روسیه  متولد شده بود و از جانب کشورهای سرمایه داری با تحریم  مواجه بود توانست با مخفی کاری و زد و بند با بلشویک ها و با معاملات غیر قانونی و قاچاق  و غیره پول لازم برای برقراری رژیم کمونیستی را در روسیه برای جنایت کاران کمونیست،از کشورهای غربی فراهم نموده و برای آنان به روسیه بفرستد. این همکاری به صورتی دیرپا در سال های بعد و در خدمت کمونیسم جنایت پیشه ادامه یافت.

آنچه مهم است این که خواننده پس از مطالعه دقیق کتاب به یک خلا در میان مطالب پی می برد و آن هم محور سوم در این روابط بوده که کتاب آن را مسکوت می گذارد. کتاب می خواهد هامر را به عنوان یک سرمایه دار با سابقه گرایش سوسیالیستی معرفی کند که برای پول و البته خدمت به کمونیست ها در دوره تنگنای مالی و تحریم سیاسی ومالی، به کمک رژیم لنین شتافت و نقشی اساسی در برقراری رزیم لنین و دارو دسته اش بازی کرد اما محور سوم که خواننده با مطالعه دقیق مطالب کتاب به آن پی می برد همانا نقش خود کشورهای غربی و سرمایه داری و سازمان های اطلاعاتی آنان در کمک به هامر بود در واقع غربی ها غیر مستقیم و در حالی که آشکارا و رسما رژیم کمونیست روسیه را تحریم کرده بودند از مبادی غیر قانونی و مخفی و البته غیری مستقیم به پیروزی کمونیست های جنایت کار کمک کردند یکی از این راه ها افرادی مانند هامر بودند.

سایت ایران اسلامی شما را به خواندن و مطالعه این کتاب جالب اثر ادوارد جی اپستاین ترجمه حسن کامشاد نشر نیلوفر دعوت می کند.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
محب ولایت

سلام علیکم خدا عزت برادر کتاب بسیار خوبی را معرفی نموده اید