تاسف بی جای رییس جمهور روسیه

مدودوف از حمله غرب به لیبی تنها اظهار تاسف کرده و سیاست بی بخار بودن را در پیش گرفته.

مدودوف ناراحت نباش غصه نخور! تو را هم در آب نمک خوابانده اند. اگر اربابان سلطه صلاح بدانند تو هم وارد عمل می شوی، چه به نفع قزافی، چه به ضرر قزافی. یادت هست با گرجستان چه کردی؟

/ 0 نظر / 10 بازدید