از بلند شدن نماینده های غربی هنگام سخنرانی رییس جمهور ایران متشکریم

دیشب موجوداتی که به اصطلاح نماینده کشورهای متمدن!!! هستند در هنگام سخنرانی رییس جمهور ایران در سازمان ملل مانند بچه های کتک خورده و قهر کرده از جای خود بلند شدند و  با کمال بی تربیتی و بی ادبی به خیال خودشان به عنوان اعتراض جلسه را ترک کردند این ها که خودشان را نخبه ها و نمایندگان حکومت خود می دانند، وای به حال بقیه شان.  البته ما خیلی ممنون هستیم به قول معروف عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. خدا خودش هم وعده داده که مکر کافران به خودشان بر می گردد ولی اگر این جانوران، فرهنگ و تمدن داشتند حداقل می توانستد در جلسه نیایند نه این که بیایند و وسط سخنرانی بروند که این دور از شان هر انسانی است واقعا که آبروی خودشان را بردند. خیلی ممنون و خاک عالم بر سرشان.

/ 0 نظر / 7 بازدید