مضحکه تساوی حقوق زن و مرد در لیبرالیسم غرب

جالب این که با این همه ادعا در غرب در مورد تساوی حقوق زن و مرد و ایراد گیری به کشورها و فرهنگ های دیگر این سوال پیش می آید که چرا در کشورهای لیبرالیستی غربی در  تیم های ورزشی، زنان و مردان از هم جدا هستند به عبارت دیگر تیم زنان و تیم مردان داریم که هر کدام مسابقات جدگانه خود را در هر رشته دارند. احتمالا اینجا خواهند گفت که علت این جدا سازی این است که توانایی های زن و مرد یکسان نیست و زنان و مردان در این زمینه با هم فرق دارند.(مساوی نیستند!!!!!!!!!!!!!!)

/ 0 نظر / 16 بازدید