تحلیل هایی از نوع سی آی ایی

برخی کارشناسان غربی گفته اند غرب و آمریکا در مورد مسائل خاورمیانه دوگانه رفتار می کند و در حالی که برای سرکوب دیکتاتوری قزافی به لیبی حمله می کند اما همین رفتار را در قبال بحرین ندارد!!!!

ناراحت نباشید هر دو حالتش یکی است چون مصلحت این است که به لیبی حمله کند و مصلحت نیست که به بحرین حمله کند. قزافی بهانه است. حمله به لیبی هم برای سرکوب او نیست.  فکر می کنند مردم نمی دانند  قزافی نوکر غربی ها است؟

/ 1 نظر / 10 بازدید
جنبش ایرانیان برای رهایی بحرین

سلام با هم همراه مي شويم و اين نامه را امضا مي كنيم بازگشت بحرین به خاک ایران و بازگشت به شرایط پیش از سال 1349 بهترین راه کمک به مردم آنجا است از مجلس و دولت جمهوری اسلامی می خواهیم با بازگشت به قانون تقسیمات کشوری سال 1336بحرین را همچنان جزئی از خاک ایران بداند برای سرفرازی ایران و برای رهایی استان چهاردهم ایران (بحرین) نامه ای که در این زمینه خطاب به سران نظام جمهوری اسلامی صادر شده بخوان و آن را امضا کن http://haminemrooz.ir/name.htm لطفا اين پیام را به هر وبلاگ ، میکروبلاگ ، جامعه مجازی ، انجمن گفتگو ، ایمیل و . . . که سراغ داری بفرست کمک کن تا لینک امضا در وبلاگها و سایت های دوستانت قرار گیرد تو هم عضو جنبش ایرانیان برای رهایی بحرین باش با سپاس از تو جنبش ایرانیان برای رهایی بحرین