معنای لیبرالیسم و آزادی به سبک غربی

غرب در برابر جوانان ما:

 لیبرالیسم، غرب و استعمار چه می گویند؟

اگر گاو باشی تو را می دوشند

اگر خر باشی بارت می کنند

اگر اسب باشی سوارت می شوند

اگر بفهمی از تو می ترسند                            (دکتر شریعتی)

 

آزادیخواهی غربی در یک کلام:

حق وتو، عدم پایبندی به قوانین بین المللی، تجاوز به خاک کشورهای دیگر و کشتار انسان ها برای غرب آزاد است اما دفاع از خود، اختیار اداره ی امور داخلی خود برای دیگران ممنوع است.

جواب پوتین به بوش که گفته بود در روسیه باید آزادی برقرار شود: اگر منظور همان دمکراسی و آزادیست که آمریکا در عراق پیاده کرده، ما بسیار مشتاق آنیم!!!!

یک ضرب المثل قدیمی:« مال تو برای همه مون و مال من هم برای خودم» روش آزادیخواهان استعمارگر هم دقیقا مصداق این ضرب المثل است.

/ 0 نظر / 4 بازدید