مدیریت ایرانی؛ مدیریت آمریکایی

رییس جمهور:

ایران در 2500 سال پیش در عصری که بیشتر بشریت در توحش به سر می بردند ، بین النهرین(عراق امروزی) را به دست کورش کبیر از دست حاکمی ظالم نجات داد و سپس در فرمانی امنیت و آسایش آنان را تضمین نمود اما آمریکا در قرن بیست و یکم در عصر تمدن و در دهه ای که به نام صلح نام گذاری شده به اسم آزادی به همان کشور حمله می برد و این همه جنایت می کند.

/ 0 نظر / 10 بازدید