با کشف آثاری از آدم‌خواری در محوطه‌ای تاریخی در آلمان، دست‌کم یک‌هزار سال به پیشینه ی آدم‌خواری در اروپا افزوده شد. باستان‌شناسان در جریان کاوش‌های خود در دهکده‌ای چند هزار ساله در جنوب آلمان، موفق به کشف شواهدی شدند که براساس آنها، ساکنان این دهکده هزاران سال آدم‌خواری می‌کردند. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که حدود 7 هزار تا 7 ‌هزار و 500 سال پیش، ساکنان جنوب آلمان و بخش‌هایی از غرب و مرکز اروپا، به آدم‌خواری عادت داشته‌اند. محققان سابقه آدم‌خواری را در قاره اروپا حدود 6 هزار سال تخمین می‌زدند و اعتقاد داشتند اروپایی‌ها برای نخستین‌بار در دوره نوسنگی به آدم‌خواری روآوردند؛ اما با کشف اخیر، این نظریه رد و دست‌کم یک هزار سال به پیشینه ی آدم‌خواری در اروپا افزوده شد.

منبع: روزنامه ی جام جم

ویرایش: حقیقت