حقیقت
وبلاگ دیگری هم با نام ایران اسلامی دارم www.isir.blogfa.com
۱۳۸۸/۸/٢٤
اشتباه نکنید این ها ملی چی و ناسیونالیست نیستند. ... نظرات() 

این کشته شدگان ، مسلمانان ایرانی یا همان ایرانیان مسلمانی هستند که برای وطن چنین پر  پر شده اند.