قرن‌ها پیش گردشگران خارجی گل لاله را از خوانسار، به هلند و اروپا برده، پرورش داده و جهانی کردند.