حقیقت
وبلاگ دیگری هم با نام ایران اسلامی دارم www.isir.blogfa.com
۱۳۸۸/۸/٧
بلاهای اجتماعی از دیدگاه امام رضا(ع) ... نظرات() 

هر زمان مردم به گناه تازه ای آلوده شوند،

 خداوند آن ها را به بلای تازه ای دچار می کند.

امام رضا(ع)