سید جمال الدین ترابی طباطبایی موسس موزه ی آذربایجان و از فرهیختگان فرهنگ و تمدن ایران درگذشت؛ از جمله آثار فاخر او «آثار باستانی از مناطق مختلف آذربایجان» و «تاریخ تبریز به روایت سکه و ضمایم» است.

رحمت خدا بر او باد.