در این چند روزه شاهد بودیم که پلیس آمریکا و انگلیس دو تا از مدعیان حقوق بشر!!! دانشجویان معترض را مورد ضرب و شتم و توهین قرار دادند. هم چنین یک عده در آلمان، قدیمی ترین مسجد آلمان یعنی قدیمی ترین مسجد کشورشان را به  علت دشمنی و حرص و کینه نسبت به اسلام به آتش کشیدند.