حقیقت
وبلاگ دیگری هم با نام ایران اسلامی دارم www.isir.blogfa.com
۱۳۸٩/۸/۱٥
تابوی بشر دوستی آمریکا شکست ... نظرات() 

آمریکای جنایت کار در شورای بین المللی حقوق بشر محکوم شد.

تبریک