حقیقت
وبلاگ دیگری هم با نام ایران اسلامی دارم www.isir.blogfa.com
۱۳۸٩/۸/٧
حوادث فرانسه و اروپا ننگی بر پیشانی نظام سرمایه داری و لیبرالیستی غرب ... نظرات() 

حکومت های سرمایه داری – لیبرالیستی اروپایی در مقابل اعتراض گسترده اقشار مختلف مردم که موجب اختلال در امور حمل و نقل، آموزش، بهداشت، پالایشگاه ها و ... شده و اوج اعتراض را نشان می دهد به دستگیری، ضرب و شتم و پرتاب گاز اشک آور به سوی تظاهر کنندگان پرداخته و از باتوم  برای کتک زدن قیام کنندگان استفاده می کنند. سردمداران نظام سرمایه داری و لیبرالیسم غرب در حالی به این رفتارها دست می زنند که هم مدعی آزادیند و هم  این که مدام از دیگران ایراد می گیرند!!!!!!!!!