استقبال بی نظیر مردم لبنان از رییس جمهوری ایران

دعوت از ایران برای نشست رم

انتخاب ایران به ریاست اوپک

سفر دوباره رییس جمهور ونزوئلا به ایران

و ...