حقیقت
وبلاگ دیگری هم با نام ایران اسلامی دارم www.isir.blogfa.com
۱۳۸٩/٧/٢۸
پیام طلایی مقام رهبری در جمع مردم قم ... نظرات() 

«حوادث سال 88 کشور را در مقابل میکروب ها واکسینه کرد.»

میکروب!!!! چه اصطلاح گویا و پر طعنه ای برای نامیدن دشمنان ایران اسلامی

دشمن=میکروب