حقیقت
وبلاگ دیگری هم با نام ایران اسلامی دارم www.isir.blogfa.com
۱۳۸٩/٧/٢
مضحکه حقوق بشر در آمریکا و غرب ... نظرات() 

در حالی که یک زن مجرم در ایران در آستانه اعدام قرار دارد و بشر دوست های ضد بشر غربی از جمله آمریکا و نوچه های ایرانی نمایشان دارند یقه درانی می کنند و اشک تمساح می ریزند که یک زن آمریکایی همین امروز اعدام شد با همان جرم اما مجرم عفب مانده ذهنی بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

غرب در حالی به مجازات اعدام ایراد می گیرد که خودش عقب مانده های ذهنی را هم اعدام می کند!!!!!!!!!!!!!