حقیقت
وبلاگ دیگری هم با نام ایران اسلامی دارم www.isir.blogfa.com
۱۳۸٩/٦/٢٤
غرب تروریست ... نظرات() 

عکس های کلیسای ساخته شده از استخوان اسرای مسلمان در یکی از جنگ های صلیبی