حقیقت
وبلاگ دیگری هم با نام ایران اسلامی دارم www.isir.blogfa.com
۱۳۸٩/٦/٢٤
توهین اوباش لیبرالیست به قرآن ... نظرات() 

ما لیبرالیست ها ما آزادیخواهان غربی به مذهب شما به دین شما به ملیت شما توهین می کنیم چون حق داریم چون آزادیم این است معنای آزادی

امضا: غربی های با فرهنگ آدم کش جنایت کار لیبرالیست