حقیقت
وبلاگ دیگری هم با نام ایران اسلامی دارم www.isir.blogfa.com
۱۳۸٩/٦/٢٠
اسلام دین روز و مناسب برای امور فردی اجتماعی و سیاسی ... نظرات()