لطفا با هر گرایشی که دارید به عنوان یک ایرانی مسلمان در طرح نظر جمع آوری آرا برای لزوم بازداشت و محاکمه جنایت کاران جنگی بعثی عراقی در زمان جنگ تحمیلی علیه ایران شرکت نموده(در همین سایت) و به دیگران هم اطلاع دهید.